NYE INNENDØRSLOKALER OG NYE TRENINGSTIDER.
Elverum Bueskyttere har leid treningstid i Søndre Elverum Idrettshall. Hallen ligger i tilknytning til Lillemoen skole i Heradsbygd.
Treningstider blir:
Tirsdag: kl. 19:00-21:00
Torsdag: kl. 19:00-21:00
Innkjøring fra Riksvei 2 like sør for skolen der støyskjermen slutter.
Der er elektronisk sikring på dørene så vi må låse opp for dere når dere kommer.
Gi beskjed på tlf. 95083132 (Sigmund) når dere kommer så låser vi opp.
Første treningsdag blir tirsdag 13 oktober kl 19:00.
Vel møtt.