Det er ikke tilgang til trening på ELVIS i uke 8 på grunn av skoleferie / stengt skole.